Söderberg & Partners i Malmö

- tjänster för privatpersoner

Pensionsrådgivning med Söderberg & Partners erfarna rådgivare

När du anlitar en rådgivare från Söderberg & Partners inom pensionsområdet, tar vi hänsyn till hela din ekonomi. Genom att förstå dina förutsättningar kan vi sätta upp pensionsmål tillsammans och skapa en strategi för att uppnå dem.

 

Hos oss på Söderberg & Partners får du tillgång till Fund Finder som hjälper dig att hitta och jämföra olika fonder.

 

S&P Online finns också tillgängligt för Söderberg & Partners pensionskunder, där allt från försäkringsvillkor till hållbarhetsanalyser samlas på ett ställe. Det ger dig en översikt över hela din privatekonomi som presenteras på ett enkelt sätt.

Läs mer

Privatförsäkring från Söderberg & Partners

Om du tecknar privatförsäkring genom oss på Söderberg & Partners erbjuder vi villkorsgaranti gentemot din nuvarande försäkring. Denna garanti gäller i två år och täcker händelser som din tidigare likvärdiga försäkring skulle ha ersatt, men som vanligtvis inte omfattas av vår försäkring.

 

Vi på Söderberg & Partners ger dig även personliga rådgivningssamtal för dina privatförsäkringar. Vi hanterar uppsägningen av dina tidigare försäkringar och stöttar dig med att se över ditt privata försäkringsbehov löpande.

Läs mer

Skatterådgivning för privatpersoner

Vi på Söderberg & Partners erbjuder skatterådgivningstjänster för privatpersoner. Våra skattespecialister har lång erfarenhet av skattesystemet och kan assistera i frågor rörande exempelvis utlandsflytt eller repatriering av utländskt sparkapital till Sverige. Vi är särskilt involverade när kunder startar eget eller överlåter sina bolag till närstående. Om du står inför liknande utmaningar kan Söderberg & Partners experter hjälpa dig att säkerställa att du följer regelverket.

 

Att förstå Skatteverkets regler och lagar, som dessutom ständigt förändras, kan vara svårt eftersom de även ändras löpande. Vi på Söderberg & Partners ser till att ditt ärende hanteras på ett kompetent sätt. Vi sätter oss in i din unika situation för att kunna ge den bästa möjliga rådgivningen i frågor där du behöver stöd

Läs mer

Kapitalförvaltning och förmögenhetsrådgivning

Behöver du råd inom förmögenhetsrådgivning eller hjälp med kapitalförvaltning? På Söderberg & Partners i Malmö får du proaktiv och engagerad rådgivning med fokus på helheten. Vi ger dig möjlighet att välja hur involverad du vill vara i investeringsbesluten. Du kan välja mellan investeringsrådgivning eller att överlåta hela arbetet till oss med tjänsten portföljförvaltning. Vi kan anpassa tjänsten efter dina behov.

Läs mer

Söderberg & Partners erbjuder tjänster till privatpersoner inom familjerätt

Många väljer att se över behovet av juridiska dokument, utifrån sin familjekonstellation. På så vis kan du förebygga framtida konflikter i familjen. Du kan exempelvis kan upprätta samboavtal eller äktenskapsförord för att säkerställa att viss egendom inte inkluderas vid en eventuell bodelning.

 

Ett annat betydelsefullt dokument är testamentet, vilket är avgörande för att underlätta för dina efterlevande. Ta hjälp av oss på Söderberg & Partners så kan vi gå igenom din och familjens situation och se över dina unika behov.

Läs mer