Företagstjänster från Söderberg & Partners i Malmö

Framtidssäkra medarbetarnas pension med Söderberg & Partners

Utforska möjligheterna att skapa en optimerad tjänstepensions- och försäkringsplan för era medarbetare tillsammans med Söderberg & Partners. Genom att noggrant analysera marknadens olika produkter och jämföra villkor, frigör vi tid. Det innebär att du istället kan fokusera på kärnverksamheten.

 

Vi ger HR-avdelningen stöd i komplexa frågor och presenterar idéer, förslag och förbättringar som håller jämna steg med förändringarna i omvärlden. I vår rådgivning är ni i fokus och vi har full förståelse för era unika behov och förutsättningar.

 

Vi kan även underlätta dialogen med såväl ledning som medarbetare. När Söderberg & Partners assisterar i övergången till nya pensionsplaner, kan vi hantera vi implementeringen, inklusive rådgivning och individuella val för medarbetarna samt anpassning av er policy.

 

Våra noga utvalda försäkrings- och tjänstepensionsplaner ger inte bara chansen till ökad tjänstepension för era medarbetare utan även lägre kostnader för ert företag. Söderberg & Partners använder sin förhandlingsstyrka för att säkerställa de mest kostnadseffektiva lösningarna och de bästa villkoren som passar er unika situation.

Läs mer

Söderberg & Partners stöttar dig med förmögenhetsrådgivning & kapitalförvaltning

På Söderberg & Partners i Malmö erbjuder vi dig förmögenhetsrådgivning och utvecklar strategier tillsammans med dig för att hantera företagets kapital både på lång och kort sikt.

 

På Söderberg & Partners genomför vi en kontinuerlig analys och betygsättning av de olika fonderna som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Vi strävar efter att kunna guida dig till de mest passande alternativen. Våra betyg tar hänsyn till faktorer som risk, avgifter och historisk avkastning. Den kvantitativa och kvalitativa fondanalysen omfattar de fonder som våra kunder kan välja genom olika plattformar eller fondförsäkringsbolag.

 

I våra analyser på Söderberg & Partners inkluderar vi också en bedömning av fondernas hållbarhetsarbete. Med det ökande antalet sparprodukter som marknadsförs som hållbara, blir informationsflödet mer omfattande. Vi vill ta reda på om de investerade resurserna i dessa produkter faktiskt gör en positiv skillnad. Bolag och produkter som får grönt betyg från oss engagerar sig i hållbara investeringar, agerar som ansvarsfulla aktieägare och använder sitt inflytande för att påverka och samarbeta med andra investerare. Samtidigt underlättar de för sina kunder att göra mer hållbara val.

Läs mer

Anpassade företagsförsäkringar hos Söderberg & Partners

Inom varje bransch och företag, oavsett storlek, finns specifika risker som behöver hanteras. På Söderberg & Partners arbetar vi aktivt med att utforma anpassade företagsförsäkringar som inte bara ger omedelbara ekonomiska fördelar utan även långsiktiga finansiella fördelar.

 

Vi agerar som din försäkringsförmedlare och genom vår stora kundvolym kan vi förhandla fram förmånliga villkor och priser på marknaden. Oavsett om det är grundläggande företagsskydd eller mer specialiserade lösningar som M&A-försäkring, cyberförsäkring eller tjänstereseförsäkring, kan vi erbjuda expertis och skräddarsydda lösningar. Många gånger behövs lösningar från specialiserade försäkringsgivare. När det gäller internationella skydd, som exempelvis tjänstereseförsäkringar, är det viktigt att det finns en beprövad systematik för skadeservice dygnet runt, oavsett var i världen incidenten inträffar. Med hjälp av personlig rådgivning från Söderberg & Partners, säkerställer du att ditt företags försäkringsskydd kontinuerligt anpassas till den rådande riskprofilen.

Läs mer

Minska HR-administrationen – Söderberg & Partners hjälper dig att spara tid

För att underlätta vardagen för HR-specialister och förenkla arbetsprocesser erbjuder Söderberg & Partners flera systemlösningar. Med Payroll-lönehanteringssystemet och Benefits-förmånsportalen får du som kund tillgång till kraftfulla verktyg och effektiv support, vilket avlastar dig från administrativa bördor och frigör tid.

 

Payroll skapades för att göra lönehantering enklare och mer tillgänglig. Det är ett system som ska möta behovet av ett enklare och mer användarvänligt HR-verktyg. Payroll har alla nödvändiga funktioner som vi själva saknade. Med Payroll kan medarbetarna fokusera på meningsfulla uppgifter, istället för svårhanterliga tidrapporter.

 

Benefits-förmånsportal underlättar förmånsadministrationen, ger dig månatliga löneavdragsfiler och synliggör företagets förmånserbjudanden. Genom Benefits kan du effektivt hantera och synliggöra hela företagets kompensationspaket. I en tid då företag ökar sitt utbud av förmåner för att attrahera talanger, befriar Benefits HR-avdelningar från den administrativa bördan, vilket kan spara både tid och pengar.

 

För att hjälpa dig att arbeta med målstyrda medarbetarsamtal, utvärderingar och kompetensutveckling har vi skapat den digitala plattformen Heartpace. Här kan du hantera utvecklings-, löne- och månadssamtal. Du har även tillgång till verktyg för målstyrning och kan arbeta med aktiviteter kopplade till företagets strategi. Heartpace hjälper dig att säkerställa att alla medarbetare jobbar i samma inriktning – mot gemensamma mål.

Läs mer