Organisation

Organisation

Söderberg & Partners bildades 2004 av nio analytiker som precis lämnat ett av Nordens största finansbolag. Idag finns bolaget representerat på 42 svenska orter och har även expanderat utanför Sveriges gränser till bland annat Danmark, Spanien och Luxembourg. Av Söderberg & Partners 1400 medarbetare arbetar ett trettiotal i Malmö, där bolaget har tre kontor. Här har man god inblick i den lokala marknadens förutsättningar och behov, vilket innebär att rådgivningen kan anpassas efter varje kunds unika utgångspunkt.

Söderberg & Partners består av ett antal dotterbolag som styrs av PO Söderberg & Partners AB. Det kontrolleras i sin tur av PO Söderberg & Partner Holding AB, vars enda uppgift är att äga aktierna i Söderberg & Partners. Styrelsen i PO Söderberg & Partner Holding AB är den högsta beslutsfattande instansen för verksamheten i Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB:s funktion är som försäkringsförmedlare och rådgivare. Söderberg & Partners Securities AB bedriver verksamhet inom försäkringsförmedling och värdepappersrörelse.Läs mer om Söderberg & Partners