Söderberg & Partners 
i Malmö 

Goda råd för ett tryggare och rikare liv

Kontakta oss

Vi hjälper dig att trygga

företagets ekonomi

Söker du en pålitlig partner för försäkringsförmedling, pensionsrådgivning och kapitalförvaltning i Malmö? Hos oss på Söderberg & Partners, får du en lokal rådgivare som lär känna dig. Utifrån dina behov kan vi hjälpa dig med anpassade lösningar inom företagsförsäkring, tjänstepension, HR-tjänster förmögenhetsrådgivning och kapitalförvaltning.

Söderberg & Partners i Malmö stöttar dig med finansiella tjänster

Inom  Söderberg & Partners har vi samlat den specialistkompetens som krävs för att kunna hjälpa dig med allt från försäkringsrådgivning, tjänstepension och kapitalförvaltning till juridik, lönehantering och förmånserbjudanden. Söderberg & Partners har hjälpt kunder att fatta välgrundade beslut för sin privata och företagets ekonomi och trygghet sedan 2004.

Anpassade och analysdrivna råd för er verksamhet

Om du väljer att ta hjälp av Söderberg & Partners kan du lita på att du får skräddarsydda råd och lösningar som grundar sig på väl underbyggda analyser. Tillsammans strävar vi efter en trygg och framgångsrik framtid för dig och företaget. Öppenhet och transparens är fundamentalt för oss och vi delar gärna med oss av hur vi på Söderberg & Partners arbetar för att du ska känna dig trygg och informerad.

Söderberg & Partners vision

Visionen är tydlig – vi på Söderberg & Partners  vill vara proaktiva idag för att våra kunder ska kunna leva ett tryggare och rikare liv i morgon. Vi strävar efter att vara ledande inom vår bransch och ge dig de verktyg och den kunskap som du behöver för att nå de mål som du strävar efter.

Din personliga rådgivare på Söderberg & Partners i Malmö 

På Söderberg & Partners i Malmö får du stöd av en lokal rådgivare som lär känna dig och blir väl insatt i dina och företagets förutsättningar och behov. Vi hjälper dig att se över och jämföra villkoren mellan olika lösningar – beroende på vilken typ av rådgivning som du behöver. Du kan även få hjälp av en förmögenhetsrådgivare som kan stötta dig med ditt privata sparande eller företagets investeringar.

Vill du träffa oss för ett möte?

 

 

Kontakta oss på Söderberg & Partners så kan vi guida dig genom era finansiella utmaningar och möjligheter. Vi har flera kontor i Malmö, vilket gör att vi på Söderberg & Partners alltid finns nära.

Kontakta oss