Förvaltningstjänster 

Vill du vara delaktig i förvaltningen av din förmögenhet eller lämnar du hellre över arbetet till någon annan?
Söderberg & Partners erbjuder vi både rådgivande förvaltning och portföljförvaltning. Vi har även tjänsten proaktiv förvaltning som vänder sig till dig som vill ta del av aktiemarknadens stora möjligheter, utan att för den sakens skull utsätta dig för den fulla risk som det kan innebära.

Rådgivande förvaltning

Tillsammans med din rådgivare skapar du så goda förutsättningar som möjligt för att du ska uppnå dina finansiella mål. Vissa kunder vill minimera risken, medan andra lägger större vikt vid avkastningen. Det som de flesta har gemensamt är att de vill ha en personlig vägledare som hjälper dem att fatta de optimala besluten. Det är där våra experter kommer in.

Proaktiv förvaltning

Vad sägs om förvaltning som följer med i uppgång och håller emot i nedgång? Många är oroliga för när nästa börskrasch ska inträffa och har funderingar och frågor kring hur man investerar strategiskt. Söderberg & Partners riskanalys bygger på att samla mycket data och genom en omfattande analys kan vi erbjuda kontroll på din riskexponering vid alla situationer som uppstår på marknaden.

Genom att dagligen bevaka placeringarna ser våra förvaltare till att det är rätt exponering mot räntemarknaden respektive aktiemarknaden. Vårt mål är att portföljens värde aldrig ska falla under fondens risknivå. På så sätt begränsas den negativa effekten vid nästa stora börsfall och du får också uppsikt över vilken risk dina placeringar har. Vi bevakar kontinuerligt ditt fondsparande utifrån den risknivå du har valt.

Vår ambition är att du, i förhållande till din riskbenägenhet, ska få en så god avkastning som möjligt. För att du ska få en hög framtida avkastning letar vi fram produkter med bra förutsättningar genom att löpande analysera de fonder och fondbolag som är tillgängliga för investering.

Portföljförvaltning

Har du svårt att finna tid till att se över förvaltningen av ditt kapital? Eller saknar du kanske helt enkelt intresse för det? Oavsett anledning hjälper våra specialiserade förvaltare dig att ta hand om din förmögenhet. Med portföljförvaltning slipper du ha koll på och agera efter marknadens nycker. Istället tar vi över det dagliga arbetet.

För att göra ett så bra jobb som möjligt tar vi stöd av Söderberg & Partners egna marknads- och produktanalyser samt analyser från flera svenska och internationellt erkända analyshus. Vi skickar även regelbundet en portföljrapport för att du ska följa med i din portföljs utveckling.

Läs mer om Söderberg & Partners