Företagsrådgivning

På Söderberg & Partners hittar du experter inom alla områden som alltid ger rådgivning utifrån ett helhetsperspektiv. På så sätt hittar vi de tjänster och produkter som passar just dig och ditt företag.

Entreprenörservice

För dig som entreprenör ser våra experter till att få ett helhetsgrepp om din ekonomi för att säkerställa att den hanteras på bästa sätt. Eftersom vi vet att du behöver lägga allt fokus på din verksamhet ser vi till att göra allt för att förenkla din vardag. Vi kan assistera dig med såväl bokföring och redovisning som fakturering och deklarationer. Vårt team kan även ge dig rådgivning gällande specifika händelser som exempelvis en företagsöverlåtelse. För att ditt bolag ska få bästa möjliga utfall går vi på djupet gällande frågor som rör ersättningar, åtaganden och risker i samband med exit.

Institutionell rådgiving

Söderberg & Partner har länge assisterat många av Sveriges kommuner och landsting med analystjänster inom långsiktig kapitalförvaltning i förhållande till pensionsskulder. Vi ser till att ni behåller en optimal risknivå i förvaltningen av ert pensionskapital. Våra experter hjälper er även med frågor gällande kollektivavtal samt med värderingen av er pensionsskuld. Ni kan även vända er till oss om ni undrar över skatter, legala frågor, investeringsstrategier och om hur man sätter upp en stiftelse.

Kapital & förmögenhet

För att vi ska kunna välja ut de pensionslösningar, försäkringsvillkor och fonder som passar ditt företag bäst analyserar och betygsätter vi löpande de fonder som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Våra betyg påverkas av bland annat avgifter, risk och historisk avkastning. Vår analys är både kvantitativ och kvalitativ.
I den kvalitativa analysen bedöms det om en fonds avkastning beror på en tydlig strategi eller om andra faktorer dominerar. En fond som får utmärkelsen “Top Picks” har fått bra betyg i både den kvalitativa och kvantitativa analysen.

Läs mer om Söderberg & Partners