Företagsförsäkring

Ett företags förmåga att hantera de risker det utsätts för påverkar både den löpande verksamheten samt marknadspositionen och varumärket. Med utgångspunkt i ditt företags situation hjälper vi dig att skapa ett så optimalt försäkringsskydd som möjligt. För att matcha ert företags behov inom varje försäkringsområde mot de villkor som finns på marknaden har Söderberg och Partners skapat analysverktyget Optimum. Med hjälp av Optimum utvärderar vi företagets fullständiga försäkringsskydd och risksituation. Nedan finner du mer information om de försäkringar som vi erbjuder.

Ansvarsförsäkring

För ett företag är ansvarsförsäkring ett viktigt skydd. Vare sig du är en liten lokal aktör eller ett stort globalt bolag risker du att krävas på ansvar för skador som uppstått i din verksamhet. Därför är det viktigt att ha god kunskap och medvetenhet om denna risk. Våra försäkringsspecialister ger dig ansvarsrelaterad rådgivning samt hjälper dig med utformning och placering av försäkringslösningar.

Tjänstereseförsäkring

När du väljer tjänstereseförsäkring är det viktigt att se till att det finns ett erkänt och beprövat system för skadeservice dygnet runt, oavsett i vilket land skadan uppstår. Här måste man bland annat ta hänsyn till områden där särskilda regler gäller, som till exempel risk- och krigsområden. Vi gör en grundlig analys av dina behov och kan på så sätt erbjuda en försäkring som passar din verksamhet.

Kreditförsäkring

Förutom att skydda företaget mot kreditförluster bidrar kreditförsäkringar till bättre finansiering vid exportaffärer. Kreditförsäkringen är ibland även en förutsättning för att kunna erbjuda din köpare kredit och genomföra affären. Vi är specialister på globala kreditförsäkringslösningar och har både svenska och internationella bolag som kunder.

Fordons- och transportförsäkringar

Oavsett vilka typer av fordon ditt företag äger eller hur era varor transporteras, hjälper vi dig att hitta den optimala motorförsäkrings- eller transportförsäkringslösningen.

Egendoms- och avbrottsförsäkring

Vi identifierar era egendoms- och avbrottsrisker genom att bland annat kartlägga specifika beroendeförhållanden och avbrottsexponeringar.

Övriga tjänster

Våra erfarna specialister erbjuder även kvalificerad rådgivning inom förmögenhetsbrott, skadekonsultation, konsult och entreprenad samt offentlig verksamhet.

Läs mer om Söderberg & Partners